โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผลงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2564,11:24  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลงานเป็น Best ( PLC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,18:49  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร cbl creativity-based learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,18:47  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้กิจกรรม “สพม.11 ห่วงใย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19”
ชื่ออาจารย์ : เชษฐา ยิ้มปลื้ม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,10:49  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,13:18  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,10:23  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร บินสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,10:16  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..