โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการให้บริการวัคซีนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 64747
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.5 KB 67728
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.3 KB 67725
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.87 KB 67722
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.69 KB 67725
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.4 KB 67731
กำหนดการมอบหมายงานชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.2 KB 67744